Lactatiekunde

Lactatiekunde 

Lactatiekunde houdt in: ‘kennis van het menselijke borstvoedingsproces’.
Vanzelfsprekend is een lactatiekundige dan een: ‘ specialist met kennis en ervaring ten aanzien van het borstvoedingsproces’. 

Binnen het borstvoedingscentrum werkt Marian als lactatiekundige IBCLC, wat inhoudt: International Board Certificied Lactation Consultant. Marian heeft de lactatiekunde opleiding afgerond en daarna het internationaal examen behaald. Om deze titel te mogen blijven voeren, blijft ze zichzelf bijscholen en laat ze zichzelf opnieuw certificeren. Hierbij kun je er dus vanuit gaan dat Marian op de hoogte is van de laatste inzichten en kennis rondom de borstvoeding.

Uiteraard is Marian ook aangesloten bij de NVL, de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen. (www.nvlborstvoeding.nl). Vaak een voorwaarde voor de zorgverzekering voor een mogelijk gedeeltelijke of gehele vergoeding van de consultkosten. Bekijk voor een eventuele (gedeeltelijke) vergoeding je eigen polisvoorwaarden van je zorgverzekering.

Borstvoeding is een natuurlijk proces.
Wat niet wegneemt dat het wel enige investering vraagt. 

Hulp in de zwangerschap 
Wanneer je jezelf goed voorbereid, werkt dat vaak positief mee aan het goed en makkelijker verlopen van het borstvoedingsproces. Deze voorbereiding kan binnen het borstvoedingscentrum worden geboden, in zowel groepsverband als op individueel niveau. Onder het kopje cursussen zijn de geplande data te vinden van de borstvoedingscursussen in groepsverband. Mocht je meer interesse hebben in een individuele voorbereiding, neem dan even persoonlijk contact op om te kijken naar de passende mogelijkheden en opties.

Hulp na de bevalling 
Toch zie je regelmatig wat moeilijkheden optreden tijdens de voedingsperiode. Ook hierbij kan het borstvoedingscentrum jou en jullie begeleiden. Vaak is een thuisconsult het meest passende in deze situatie. Dat betekent dat er bij je thuis met een voeding wordt meegekeken. Op deze manier kunnen jijzelf en je kindje thuisblijven en kan er bekeken worden hoe de (borst)voeding in de ‘normale’ situatie verloopt. Mochten jullie, of je kindje nog in het ziekenhuis verblijven, is het natuurlijk ook mogelijk om een consult in het ziekenhuis te laten plaatsvinden.

Soms is een telefonisch of mail-consult voldoende, ook hiervoor kunnen we een afspraak inplannen. 

Door middel van vragen, observaties, uitleg en tips wordt er een compleet beeld gevormd en wordt er geprobeerd jullie weer vooruit te helpen. Het is niet vreemd wanneer je jezelf onzeker voelt of wanneer je het even niet meer ziet zitten. Trek op tijd aan de bel en vraag hulp!